Chicken dishes

63. Kukhura ko achar

34. Kukhura ra sagmishako

33. Kukhura kaju nariwal

32. Himalaya piro kukhura

31. Naram kukhurako tarkari

30. Kukhura khosani

29. Tareko kukhura

28. Kukhurako masu

27. Kukhurako bhutua