Nepalske specialitete

Mixed momo plate (12 kosov)

Momo palak (10 kosov)

Momo chicken (10 kosov)