Nepalske specialitete

18. Mixed momo plate (12 kosov)

17. Momo palak (10 kosov)

16. Momo chicken (10 kosov)